Niedziela, 1 listopada 2020 r.  Ogłoszenia Parafialne

Na Uroczystość Wszystkich Świętych: 01.11.2020r.

1. Rządowy zakaz wstępu na cmentarz w dniach 31 października , 1-2 listopada 2020r.

2. Według obowiązujących przepisów w naszym kościele jednocześnie mogą przebywać 44 osoby . Pierwszeństwo udziału przysługuje, zgodnie ze wskazaniem Ks. Prymasa, tym ,którzy zamówili intencję mszalną( do 5 takich osób). Osoby te proszone są o przybycie przynajmniej 15 minut przed Eucharystią.

3. Aby umożliwić większej liczbie Wiernych udział w Eucharystii. odprawiane są dodatkowe Msze Św. Porządek liturgiczny: w sobotę o godz. 17.00 i 18.00(są to już Msze niedzielne) oraz w niedzielę o godz. 07.00, 08.00,10.00,11.15.

4. Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania w kościele ust i nosa.

5. W zakrystii można składać wymienianki całoroczne i jednorazowe oraz rezerwować intencje mszalne na rok 2021.

6. Zgodnie z poleceniem Ks. Prymasa nie będzie procesji żałobnej na cmentarzu a Msze Św. w dniu 1 listopada według porządku niedzielnego.

7. Różaniec z wymieniankami jednorazowymi w Dzień Zaduszny, 2 listopada o godz.18.00.

8. W obliczu toczącej się dyskusji na temat dopuszczalności aborcji przypominam,że obowiązująca katolika nauka Kościoła jest jednoznaczna:życie ludzkie jest darem Bożym i należy je chronić od poczęcia do naturalnej śmierci.
Domaganie się zabijania dzieci nienarodzonych jest grzechem ciężkim.

9. Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który "zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci". Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem "Nie zabijaj". Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, "aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości".
Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej,
jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii.
Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.
Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów.
Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności
w życiu społecznym i politycznym.
Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich.W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.
Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

10. Z powodu rozwijającej się pandemii nie będzie listopadowych odwiedzin chorych .
W razie zagrożenia życia proszę o natychmiastowe wezwanie.

11. Okazja do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00.

12. W tym roku przez cały miesiąc listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar -odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

13. Drogim Parafianom i miłym Gościom życzę dobrej niedzieli i obfitości darów Bożych w tygodniu:
Szczęść Boże!


  Środa, 29 marca 2023 r.

Kolor liturgiczny: zielony
Dzisiaj msza św. o godz.: 16.00
Imieniny: Wiktora, Eustachego, Cyryla


  Porządek Mszy świętej

Środa (29-03-2023)

godz.: 16.00

Czwartek (30-03-2023)

godz.: 16:00

Piątek (31-03-2023)

godz.: 16:00,

Sobota (1-04-2023)

godz.: 16:00

Niedziela (2-04-2023)

godz.: 16:00

Poniedziałek (3-04-2023)

V Niedziela Wielkiego Postu
godz.: 8:00, 10:00, 15:45

Wtorek (4-04-2023)

godz.: 08:.00,

Środa (5-04-2023)

godz.: 15:30, 17:30

  Aktualności

Niedziela, 5 marca 2023 r.
II Niedziela Wielkiego Postu: 05.03.2023 r.

Poniedziałek, 28 listopada 2022 r.
Plan nawiedzenia MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Niedziela, 27 lutego 2022 r.
Komunikat Prymasa Polski do Wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej