Niedziela, 25 listopada 2012 r.  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia na XXXIV Tydzień Zwykły

 1. Dnia 24.11.2012r. Papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Wętkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Glavinizza.
  Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku
  w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał tam także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.W roku 1989 został skierowany przez prymasa Józefa Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej.49-letni ks. Krzysztof Wętkowski jest cenionym kanonistą, wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również stałym publicystą tygodnika „Przewodnik Katolicki”.  We wrześniu 2012 roku decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej.Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej są słowa „State in fide” (Trwajcie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
  Sakrę biskupią ksiądz biskup nominat przyjmie 22 grudnia
  w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk prymasa Polski
  abp. Józefa Kowalczyka.
  Otoczmy Księdza Biskupa naszą życzliwą modlitwą upraszając dla niego światło Ducha Świętego:  Duchu Święty Boże ,zmiłuj się nad nami….
   
 2. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, która kończy rok liturgiczny.
   
 3. Na wszystkich Mszach sprawozdanie z wykonanych prac remontowych pod nazwą: ”Konserwacja i rewaloryzacja elewacji zachodniej z wieżami” oraz I etapu konserwacji ołtarza bocznego Św. Ap. Piotra i Pawła. 
   
 4. Serdecznie dziękuję :Osobom, które uprzątnęły teren wokół świątyni, a zwłaszcza panom: Józefowi i Pawłowi Pawela
  ( również za ofiarowanie piasku do posypywania zimą), Tadeuszowi Filipczakowi, Stanisławowi Dzięcielakowi.
  Bóg zapłać!
   
 5. Mszę Św. dziękczynną za wszystkie łaski otrzymane podczas remontu świątyni i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Dobroczyńców, odprawię w przyszłą niedzielę o godz. 11:15.
   
 6. Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęła się edycja projektu: ”Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego- wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku. Obok prac konserwatorskich
  i rewitalizacyjnych w zabytkach na terenie województwa odbędzie się 120 koncertów.
  W naszej parafii koncert w ramach projektu odbędzie się
  w niedzielę 02 grudnia 2012r. o godz. 12:15.
  Wykonawcą  będzie Toruński Kwartet Smyczkowy, a koncert poprowadzi Elżbieta Szczurko. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!.
   
 7. Powrócił do nas tron eucharystyczny, który został odrestaurowany w prezencie dla Parafii.
   
 8. Kandydatów do bierzmowania zapraszam w tę niedzielę na godz. 08.00.Później katecheza.
   
 9. W sobotę na Mszy wieczornej poświęcenie opłatków wigilijnych.
   
 10. Drogim Parafianom i Miłym Gościom życzę dobrej niedzieli
   i bogatego w łaski Boże całego tygodnia :

                                            Szczęść Boże!
 


  Wtorek, 18 czerwca 2024 r.

Kolor liturgiczny: zielony
Dzisiaj msza św. o godz.: 17:00
Imieniny: Elżbiety, Marka


  Porządek Mszy świętej

Wtorek (18-06-2024)

godz.: 17:00

Środa (19-06-2024)

godz.: 17:00

Czwartek (20-06-2024)

godz.: 17:00

Piątek (21-06-2024)

godz.: 17:00

Sobota (22-06-2024)

godz.: 18:00

Niedziela (23-06-2024)

godz.: 08:00, 10:00, 11:15

Poniedziałek (24-06-2024)

godz.: 08:30

Wtorek (25-06-2024)

godz.: 17:00

  Aktualności

Niedziela, 16 czerwca 2024 r.
XI Niedziela Zwykła: 16.06.2024

Czwartek, 15 lutego 2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
AKTUALIZACJA

Piątek, 10 listopada 2023 r.
Nowe organy w naszym kościele